Buget aplicatie pentru gestiunea veniturilor si cheltuielilor

Cu aplicația Buget pot fi realizate gestiunea veniturilor și gestiunea cheltuielilor pe baza de buget, astfel fiind realizate veniturile estimate prin angajarea de cheltuieli impuse de derularea normală a achizițiilor.
Datele sunt structurate pe exerciții bugetare respectiv pe tipuri de bugete și respecta împarțirea anului în trimestre și clasificația bugetară stabilită de lege.

Aplicația: 

- gestionează automat registrul controlului financiar preventiv (CFP).

- permite rectificarea de buget fară a restrange accesul la datele anterioare;

- detaliază cheltuielile pe capitole, subcapitole , articole și aliniate (structura ce poate fi configurată după bunul plac);

- deschideri și repartiții pe titluri;

- permite întocmirea clasificației bugetare;

- asigură bugetul de venituri și cheltuieli;

- organizează angajarea, ordonantarea, plata și lichidarea cheltuielilor în funcție de articolele de buget cu elaborarea anexelor 1,2,3 și permite printarea ordinului de plată (OP).

- înregistrează prevederile bugetare repartizate pe trimestru;

- efectuează raportări specifice precum contul de execuție, fișele de credit, execuția bugetară;

- întocmirea formularului 931 care conține bugetele centralizate;

- ordonanța și plata din ALOP vor genera automat notele contabile aferente operațiunilor în programul de contabilitate;

 

Prin aplicația subordonata "Introducere facturi" se introduc automat datele de pe o factură, informații ce urmează a fi generate în angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor (ALOP), în jurnalele contabile analitice, astfel realizându-se recepția de mijloace fixe.

Prin aplicația subordonată "Execuție salarii" se înregistrează automat, în contabilitate și în execuția bugetară, execuția salariilor

- execuție salarii - permite introducerea sumelor din raportul recapitulație din programul de salarii (pentru cei care nu l-au achiziționat de la noi) și generează ALOP-ul aferent și notele contabile în programul de contabilitate.

Cautare


Contact


  • 0767.040.930
  • 0767.040.906
  • 0744.358.759
  • office@uvision.ro

Social Media


©

2014 ULTRA VISION S.R.L.

Este interzisa copierea, folosirea textelor sau a imaginilor din acest site