Dars aplicatie dare de seama

Programul informatic Dars (dare de seamă) prelucrează și procesează datele operate în aplicațiile de Contabilitate și Buget pentru a realiza situațiile trimestriale și conturile de execuție lunare printr-un proces automatizat și permite raportarea datelor în format electronic și în format tipărit către Administrația Financiară.

Programul informatic Dars conține următoarele aplicații:

- nomenclatoare;

- salvări și preluări de date;

- corelații;

- conturi de execuție;

- situații;

- configurarea formularelor;

Softul reprezintă o unitate în centralizarea datelor din contabilitate și execuția bugetara, astfel documentele necesare dării de seamă trimestriale sunt întocmite conform normelor în vigoare.

Proiectat într-un mod care face mai puțin complicată operarea, aplicația permite:

- printarea documentelor în forma impusă de normele în vigoare (conturi de execuție, bilanțuri, anexe, etc.);

- calcularea și verificarea corelațiilor;

- centralizarea informațiilor de la instituții pentru a raporta la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

- importare și exportare de date în format electronic (dbf, html, excel, de asemenea și formatul Direcției Finanțelor Publice);

- gestiunea asupra mai multor unități și subunități organizate ierarhic dupa structura clasificației bugetare;

- configurarea surselor și procedurilor de prelucrare a datelor;

- transferarea informațiilor din execuția bugetară și anume balanțele contabile pentru completarea formularelor;

- structura formularelor în funcție de cerintele normelor în vigoare, acestea fiind modificate direct sau prin importare (internet, discketă);

Cautare


Contact


  • 0767.040.930
  • 0767.040.906
  • 0744.358.759
  • office@uvision.ro

Social Media


©

2014 ULTRA VISION S.R.L.

Este interzisa copierea, folosirea textelor sau a imaginilor din acest site