Family Social Management

Family Social Management

Platforma software "Family Social Management" va fi la dispoziția lucrătorilor din domeniul asistenței sociale din cadrul primăriilor conform prevederilor legale precum H.G. 691/2015, H.G. 797/2017, Ordinul 1985/2016 si/sau Legea 272/2004. Acesta este un instrument de colectare și gestionare a datelor privind familiile cu copii aflate în risc social și de raportare a cazurilor, întărind astfel capacitatea autorităților locale de a identifica și monitoriza situațiile de risc din comunitate și de a furniza servicii sociale eficiente de prevenire a acestor riscuri, în special cel al separării copilului de părinți.

O realitate obiectivă, identificată la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale arată că în multe unități administrativ teritoriale nu sunt înființate servicii publice de asistenţă socială sau în cazul în care există persoane cărora le-au fost delegate atribuții în domeniul asistenței sociale, acestea ajung cu greu să facă față tuturor îndatoririlor de serviciu, care de multe ori presupun soluționarea altor cazuri care nu țin neapărat de domeniul asistenței sociale.

 

Platforma software va acoperi următoarele fluxuri de lucru:

-Preluarea datelor de pe teren prin intermediul unei aplicații mobile pe tabletă;

-Generarea documentelor necesare managementului unui caz de risc social:

  1. Fişă de observaţie – anexa nr.1 din H.G. 691/2015;
  2. Fişă de identificare a riscurilor privind situaţia familiilor cu copii - anexa nr. 2 din H.G. 691/2015;
  3. Anchetă socială;
  4. Anchetă socială pentru copilul cu dizabilităţi;
  5. Plan de intervenţie pentru adult (identificarea situaţiilor de risc pe dimensiunea bio-psiho-socială) – conform Art. 11, alin (2), lit. (a), anexa 3 din H.G. 797/2015;
  6. Raport de monitorizare pentru copilul aflat în situaţie de risc;
  7. Raport de monitorizare  pentru copilul cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate - conform Art. 3, alin. (2) din H.G. 691/2015;
  8. Planul de servicii pentru copil – conform Art. 10, alin. (1) din H.G. 691/2015.

-Generarea tuturor rapoartelor aferente acestei activități (registre de evidență a riscurilor, fișe de monitorizare);

-Stocarea și arhivarea dosarelor aferente activităților.

 

Pentru aplicația mobilă, veți primi GRATUIT o tabletă, la incheierea contractului.

Family Social Management

Te-ar putea interesa si