SCIM

Sistemul informatic SCIM este conceput pentru a oferi suport institutiilor publice in vederea implementarii Sistemului de Control Intern Managerial, conform Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Este singura varianta legala ce poate fi folosita pentru implementarea SCIM-ului. Conform Ordinului 600/2018, Anexa nr. 2:
“In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit, operatiunile de avizare, aprobare, distribuire etc. a procedurilor se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice , cu mentiunea ca acest fapt sa fie luat la cunostinta de intreg personalul.”

Softul SCIM reduce durata activitatii si eficientizeaza procesul de elaborare si actualizare a documentatiei, toata fiind actualizata la zi in functie de modificarile legislative.
Procedurile documentate (operationale si de sistem), cat si documentele generale de genul: Registrul Riscurilor, Situatii de raportare periodica, Obiective generale si specifice, Codul de etica, etc. le veti regasi in platforma.

Beneficii:
– ofera sabloane cu toata documentatia necesara implementarii celor 16 standarde ale Ordinului 600/2018;
– acces rapid la documentatie;
– autocompleteaza automat datele institutiei in toate documentele;
– tine evidenta editiilor si reviziilor;
– se pot introduce variabile precum: nume si prenume, functie, departament, plus salvarea modificarilor pe un departament intreg, astfel economisindu-se foarte mult timp;
– codificarea automata a procedurilor documentate;
– realizarea periodica a copiilor de siguranta pentru a diminua riscul pierderii documentelor;
– accesarea documentatiei de pe orice calculator atata timp cat se cunosc credentialele de autentificare;
– OPIS generat automat;
– suport telefonic si online de specialitate pentru utilizarea softului.

SCIM

Te-ar putea interesa si